Hrad Orlík za dávných časů

10. prosince 2006 v 17:29 |  Historie na Humpolecku
Díváte - li se na obrázek, k němuž patří tento článek, musíte si uvědomit, že nemáte před sebou fotografii skutečného hradu, ale jen snímek sádrového modelu. Je to model, kterým chtěl autor znázornit, jak asi vypadal hrad Orlík tehdy, když ještě nebyl opuštěnou a smutnou zříceninou, ale pyšným panským sídlem.
Hrad Orlík byl založen na sklonku 14.století. postavil jen asi pan Jindřich z Dubé. Pravděpodobně se mu líbila poloha na skalnatém návrší, jež mělo svah mírnější jen na východní straně, zatímco příkře spadalo na jih, západ a sever. Na nejvyšším místě hory vystavěli panské sídlo - palác, také zde vybudovali vysokou věž, jejíž základy byly zapuštěny do skály. Na severní a západní straně pak byly další budovy, sýpky, místnosti pro čeleď a konírna. Severní stranu chránil parkán, který je ještě dnes dobře patrný, nejdůkladněji však byla opevněna strana východní. Byly tu hluboké příkopy a dvojí násep, opatřený dřevěnými sruby.
Přístup do hradu byl od východní strany; to je tam, kde dodnes vede cesta do nádvoří přes zasypaný příkop. Tu se spouštěl padací most z brány mezi dvěma věžemi. Z prostorného nádvoří, kam byl příchozí po dlouhém čekání vpuštěn, vcházelo se do vnitřního hradu brankou, jež se podnes dobře zachovala.Když jste prohlíželi hrad, jistě jste si všimli pěkného gotického oblouku i otvorů pro kladku, na níž se spouštěl padací most na dřevěné lešení. Po něm do branky přijížděli jezdci; pěší do ní vcházeli postranním vchodem. Stráž v brance sedávala ve výklenku ve zdi, který se tak trochu podobá ohništi - výklenek je tak dlouhý, že si tu mohl i ospalý strážce lehnout. Branka měla asi ještě jedno poschodí. Jinak byl vnitřní hrad obehnán pevnou zdí, a tak oddělen od předhradí.
V paláci byly rozmanité místnosti. Byla tu jistě prostorná síň a různé komory; snad i kaple. Ve sklepích, jimiž asi mnohý z vás procházel, bývalo kdysi mnoho zásob: byly tu sklepy chlebné, pivní i vinné, jinde se ukládal omastek , sušené ryby, sůl a podobně.
Do vysoké věže se vcházelo od západu, a to nikoli z přízemí, ale po pavláčce. Místo, kde byl tento vchod, se asi proto nejdříve zřítilo.
Jak žili lidé na tomto hradě? Tak se asi ptá každý, kdo pozoruje zříceninu a dohaduje se, když zavzpomíná na svou historickou četbu, jak tu plynul čas hradním pánům i jejich služebnictvu. Měli jistě tehdy své starosti a někdy jich nebylo málo, zvláště když domácí válka nebo nepřátelský vpád hubily kraj. Ani Orlík nebyl ušetřen. Roku 1404 jej přepadl pan Jindřich z Rožmberka a dobyl ho. Nevíme, proč k této události došlo, ale zdá se, že pan Jindřich z Dubé, který byl věrným stoupencem Václava IV., se znepřátelil s panskou jednotou.
Ale ani jinak nebyl život na takovém středověkém hradě příliš pohodlný a zábavný.Když hradní pán nebyl právě ve válce se sousedem, vyhledával rád jiná dobrodružství. Velmi často se pak zabýval lovem, leckdy při tom ničil i úrodu poddaných. Čas od času přicházeli na hrad hosté, kteří byli vždy dobře uvítáni, neboť přinášeli trochu rozruchu do jednotvárného a nudného života na hradě. Nejsmutněji tu bylo jistě za dlouhých zimních večerů, kdy venku vál sníh a vichřice skučela v komínech,rvala střechy a otřásala okenicemi - pobyt v chladných, nevlídných hradech nebyl nikterak příjemný. Ještě hůře se tehdy vedlo lidem na vesnicích, kde poddaní žili v ubohých chatrčích.
Všechno dole pod hradem bylo tehdy jiné než dnes. Představte si, jaký pohled se otevíral hlásnému, který ze své světničky ve věži denně vyhlížel do dálky! Jaké tmavé lesy tu byly a jak málo polí proti dnešku! Humpolec byl tehdy nepatrným městečkem a k němu dolů do údolí se nesbíhaly silnice, ale křivolaké cesty. Na severu bylo vidět mocnou Lipnici, ale jinak by se nám celý ten kraj, který tu ležel před jeho zraky jako na dlani, zdál jaksi chudý a pustý…
Léta přešla a mnoho se změnilo. Hrad zpustl a stala se z něj zřícenina. Šlechtické rody zanikly a lidé v údolí pod hradem žijí dnes lépe a svobodněji. Díváme se na několik těch omšelých zdí a vidíme před sebou plynout celé dějiny, jak doléhaly i do tohoto odlehlého koutu českomoravské vysočiny a vytváříme před sebou mimoděk obrazy zašlých časů. Minulost je minulost a netoužíme jistě po návratu zašlých dob. Nemůžeme ale přes taková místa přejít bez zájmu. *** ZPĚT NA ZAČÁTEK ***
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

*** ZNÁTE TO NA HUMPOLECKU ? ***

ŽIJU TADY 40.5% (1467)
MÁM ZDE CHATU, CHALUPU 10.8% (390)
ANO, ZNÁM TO TAM 16.7% (605)
OBČAS TUDY PROJÍŽDÍM 4.9% (179)
JEDNOU JSEM TAM BYL(A) 7.7% (279)
NIKDY JSEM TAM NEBYL(A) 19.3% (700)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Navštivte mojí fotogalerii

http://www.petrpechac.cz/
  

Přeji krásný den