Hromadné nálezy mincí na Humpolecku

17. prosince 2006 v 14:28 |  Historie na Humpolecku
V humpoleckém muzeu jsou uloženy následující hromadné nálezy mincí:
1. Nález pražských grošů Václava IV., habránků Albrechta II. a různých německýchhaléřů - učiněný r. 1890 na staveništi domu bratrů Lvi v Humpolci, na Kasárnách;
2. Tolarový poklad - nalezený v roce 1896na severním úpatí "Krásné vyhlídky" v obecním lese - skládající se ze 16 tolarů ( Ferdinand I., Maxmilián II., Rudolf II., Karel V., Filip II. španělský a jiné tolary domácí i cizí, mezi nimiž je vzácný Mannsfeldův tolar se sv. Jiřím ), dva zlaté dvoudukáty španělské ( Ferdinanda Isabela ) se zbytky nádoby a obrubou. Nález, v němž nebylo ani jediné drobné mince, je velmi vzácný a jeho cena je značná. ( Zevrubný popis lze najít ve Věstníku československých muzeí a spolků archeologických, Čáslav 1896 ).
3. Nález 47 pražských grošů Jiřího z Poděbrad a zlatého dukátu Zikmunda se zbytkynádoby - učiněný v r. 1904 ve Snětě u Zahrádky;
4. Část nálezu na Vopálené u Dudína učiněného r. 1908, skládajícího se z 27 tolarů a něco drobných mincí ( Ferdinand I., Maxmilián II., Rudolf II., Ferdinand II. aj. ). Druhou část nálezu - nějaké tolary a přes 1000 kusů drobných mincí - získal velkostatkář Dr. Otto Metal ve Větrném Jeníkově;
5. Nález 9 pražských grošů Václava IV. a 80 husitských haléřů - učiněný r. 1911 pod prahem stodoly u Čechů v Čejově;
6. Nález 22 tolarů Ludvíka XIV.,krále francouzského, v němž nejsou ani dva tolary stejné; nalezeno pod vrchním kamenem zahradního tarasu v Bystré. Nalezl ho r. 1912 chlapec lezoucí přes taras, na nějž se vrchní kámen zřítil a poklad odkryl. Nález byl velmi zajímavý;
7. Nález pražských grošů Václava IV. a husitských haléřů se zbytky sáčku, vykopaný na zahradě domu p. Augusta Kryštůfka v Humpolci r. 1913;
8. Část nálezu pražských grošů Václava IV. a husitských haléřů s rozbitým džbánem, které byl nalezeny na poli u Zbílit v březnu r. 1914, část rozebrali dělníci, kteří pracovali na poli;
9. Nález z Bukové z r. 1914 na poli - skládající se z 18 tolarů ( Matyáš, Ferdinand II., Rudolf II., Karel V. aj. ) a 210 mincí drobných s dosti zachovalou nádobou;
10. Nález pražských grošů Václava IV., habránků a německých haléřů ( přes 1000 kusů ) se střepy rozbité nádoby, nalezený pod podlahou v Koberovicích r. 1914; mezi pražskými groši je 10 kusů opatřených jednou kontramarkou, jeden kus dvěma kontramarkami. ( Mnohá německá města si opatřovala platidla i tím způsobem, že získávala mince cizí - mezi nimi i pražské groše - opatřovala je na líci nebo na rubu značkou (kontramarkou), jež byla na minci zvláštním kolkem (razidlem) vybita - a užívala jich potom jako platidla vlastního ).
11. Nález pražských grošů Václava IV. a zlatého dukátu Ladislava Pohrobka, učiněný r. 1916 na poli u Dudína při přeorávání brambor;
12. Nález pražských grošů Václava IV., habránků německých haléřů se zachovalou nádobkou a pokličkou, učiněný na zahradě p. Vaněčka v Želivě;
13. Chudý poklad; nález 82 měděných mincí Františka II. se zachovalou nádobkou vykopaný na staveništi domu učitelky sl. Leopoldýny Hořínkové v Humpolci;
Nálezy č. 1, 11, 13 byly muzeu v Humpolci věnovány; nález č. 2 z poloviny darován humpoleckou obcí, z poloviny zakoupen z prostředků Muzejní společnosti v Humpolci; ostatní všechny nálezy zakoupeny.
Poznámky: Jaký význam mají hromadné nálezy mincí pro krajinu?
Naši předkové ukrývali své poklady do země ze strachu před loupeží, jež nejvíce bujela ve válečných dobách.
Přešla - li doba válečná a majitel ukrytého pokladu si zachránil život, vrátil se pro poklad a odnesl si jej domů. Jinak ovšem bylo,zahynul - li ve válce. Tehdy zůstal poklad v zemi, až jej za našich dob odkryla náhoda.
Svědčí tedy všechny naše učiněné nálezy o tom, že válečné doby ( války husitské - i válka třicetiletá ) se činně dotkly i našeho kraje. Prohlédneme - li celý nález, poví nám mince nejmladší svým letopočtem, po kterém roce byl nález zakopán.
Z této příčiny je nezbytně nutné, má - li to určení doby být správné, že nesmí být z nálezu žádná mince dřív oddělena, než je celý nález prohlédnut znalcem, aby se náhodou neodstranila skutečně mince nejmladší.
Jinak určuje celý - nerozebraný nález obchodní styky a stavy kraje, v němž byl nalezen.
Ze všech těchto příčin se proto doporučuje, aby nikdo netříštil hromadné nálezy - nerozprodával je, ale aby je některému muzeu daroval nebo prodal celé - nerozebrané.
Všimněme si dat hořejších nálezů a snadno rozhodneme, proč a kdy byly ukryty, proč a kdo schovával u nás husitské haléře a kdo haléře německé i habránky Albrechta II., zvláště, když si vzpomeneme, že naší krajinou prošlo husitské vojsko i vojsko Zikmundovo.
Zachované hromadné nálezy jsou hodnověrnými svědky z historických událostí minulých dob kraje, v němž byly nalezeny. *** ZPĚT NA ZAČÁTEK ***
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

*** ZNÁTE TO NA HUMPOLECKU ? ***

ŽIJU TADY 40.5% (1467)
MÁM ZDE CHATU, CHALUPU 10.8% (390)
ANO, ZNÁM TO TAM 16.7% (605)
OBČAS TUDY PROJÍŽDÍM 4.9% (179)
JEDNOU JSEM TAM BYL(A) 7.7% (279)
NIKDY JSEM TAM NEBYL(A) 19.3% (700)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Navštivte mojí fotogalerii

http://www.petrpechac.cz/
  

Přeji krásný den